logo variaflexpartner pre Vaše podnikanie
od roku 2013
Úvod | FAQ | obchodné podmienky | ochrana OÚ | vrátenie peňazí do 14 dní | kontakt


Naša spoločnosť sa pripravuje na certifikáciu ISO 9001

Vnútropodnikový informačný systém

IS VARIAFLEX je vnútropodnikový informačný systém ktorý Vám pomôže organizovať chod akejkoľvek Vašej podnikovej činnosti. Základné jadro Vám upravíme na mieru.

Je jedno, či ste predajňa tovaru, výroba alebo poskytujete administratívne kancelárske služby.
- majte celú Vašu firmu pod kontrolou vďaka elektronickému systému
- využite informačný systém na riadenie Vašej firmy
- jednoducho, získate online kontrolu nad Vašimi zamestnancami, ich činnosťou a dochádzkou
- získate prehľad nad Vašimi objednávkami, stavom ich vybavenia
- získate prehľad nad tržbami, faktúrami a finančným tokom vo Vašej firme
- získajte prehľad o efektivite vo Vašej firme, o procesoch a kontrole

Funkcionalita pre zamestnancov:
 - profily zamestnancov vrátane zadania a kontroly kvalifikácie
 - elektronická dochádzka, online označovanie príchodu/odchodu, stravnej jednotky
 - odkazy od vedenia formou nástenky online nástenky (globálnej/pre vybraných zamestnancov)
 - žiadanie dovoleniek, nahlasovanie PN, sledovanie počtu neprítomnosti na NL či SČR
 - elektronické aktualizovateľné PDF manuály
 - príjem objednávok Vašimi zamestnancami a ich archivácia
 - príjem reklamácii na vyhotovené objednávky
 - sledovanie prijatých objednávok na výrobu
 - odovzdávanie vyhotovených objednávok
 - požadovanie tovaru na nákup
 - tvorba automaticky podpisovaných faktúr/predfaktúr a ich prehľad
 - vyhotovenie dennej firemnej uzávierky z reg. pokladní ako aj archivácia počítadiel zariadení (tlačiarní)

Funkcionalita pre vedenie:
 - posielanie avíz emailom (napr. prijatie reklamácie, neskorý príchod atď.) ako aj na administračnú nástenku
 - pridávanie a aktivácia/deaktivácia zamestnancov
 - sledovanie aktivity zamestnancov (prihlásenie, prijatie objednávky, vystavenie faktúry atď.)
 - pridávanie odkazov na online nástenku a sledovanie, kto si odkaz prečítal
 - zadávanie smien zamestnancom, vrátane automatického rotovania
 - prehľad dochádzok zamestnancov
 - úprava dochádzok, nadčasov, zrážok, vrátane vystavenia zrážkových protokolov
 - sledovanie a schvaľovanie/zamietanie dovoleniek/PN vrátane zadania dôvodu
 - prehľad a preberanie uzávierok reg. pokladní aj odpisov hodnôt pridaných zariadení
 - prehľad prijatých objednávok a ich filtrovanie podľa zadných kritérii ako stav, meno, čas prijatia/vyhotovenia/odovzdania, suma atď.
 - prideľovanie/odoberanie objednávok zamestnancom
 - prehľad reklamácii a rozhodovanie o vybavení (zamietnutie/oprava/vrátenie % z hodnoty)
 - prehľad požiadaviek zamestnancov na nákup tovaru
 - prehľad faktúr a ich filtrovanie podľa zadaných kritérii ako odberateľ, cena, typ, čas vystavenia, kto vystavil, var. symbol atď.
 - zadávanie a konfigurácia údajov o firmách (pre potreby faktúr atď.)
 - nastavenie obmedzenia prístupu zamestnancov pri prihlásení sa mimo firmy iba na vybrané moduly
 - extra moduly na kontrolu nahratých obrázkov do galérie
 - generovanie PDF z objednávok, reklamácii, dochádzky, uzávierky a faktúr, vždy z aktuálnych dát
... a mnoho iných, ktoré vytvoríme podľa Vašich špecifických požiadaviek

V prípade záujmu vyplňte predobjednávku

zakaznicka podpora VARIAFLEX s.r.o.
variaflex
0948 094 470
práca
©2013-2020 shop.variaflex.sk