logo variaflexpartner pre Vaše podnikanie
od roku 2013
Úvod | FAQ | obchodné podmienky | ochrana OÚ | vrátenie peňazí do 14 dní | kontakt


Naša spoločnosť sa pripravuje na certifikáciu ISO 9001

VARIAFLEX s.r.o. sa pripravuje na certifikáciu ISO 9001

Zámerom spoločnosti VARIAFLEX s.r.o. je dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb stálym i potenciálnym zákazníkom a zabezpečiť stabilné postavenie na trhu.

Manažment spoločnosti sa preto rozhodol zaviesť a certifikovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001.

Systém manažérstva kvality v VARIAFLEX s.r.o. má byť nástrojom na zabezpečenie kvality poskytovanej služby s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Prínosy systému manažérstva kvality:
  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou“,
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí,
  • poriadok v organizácii,
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov,
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach - zlepšenie konkurencieschopnosti,
  • zlepšenie imidžu podniku.

V súčasnosti sa VARIAFLEX s.r.o. intenzívne pripravuje na proces certifikácie s cieľom zaviesť a certifikovať efektívny systém manažérstva kvality.

zakaznicka podpora VARIAFLEX s.r.o.
variaflex
0948 094 470
práca
©2013-2020 shop.variaflex.sk